Nhận thấy có sự dịch chuyển dòng vốn rất lớn tới Việt Nam, do vậy, chuyên gia này nhận định đây là điểm đến lý tưởng nhất để đầu tư bất động sản trong vòng 5 -10 năm tới.