Phần lớn DN dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trong nửa cuối năm 2016 lạc quan hơn nửa đầu năm, trong đó 55,4% số DN dự báo khối lượng sản xuất tăng; trong khi chỉ có 9,3% số DN cho rằng khối lượng sản xuất giảm.