tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Doanh nghiệp tiếp tục lạc quan về triển vọng kinh doanh

  • Cập nhật : 29/06/2016

Phần lớn DN dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trong nửa cuối năm 2016 lạc quan hơn nửa đầu năm, trong đó 55,4% số DN dự báo khối lượng sản xuất tăng; trong khi chỉ có 9,3% số DN cho rằng khối lượng sản xuất giảm.

anh minh hoa

Ảnh minh họa

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Theo đó, về tình hình sản xuất kinh doanh, có 41,8% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II năm nay khả quan hơn quý trước; 18,9% số DN đánh giá gặp khó khăn và 39,3% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Dự kiến quý III so với quý II năm nay, có 47,7% số DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 13,2% số DN dự báo khó khăn hơn và 39,1% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Về khối lượng sản xuất, có 45,3% số DN đánh giá khối lượng sản xuất của DN quý II năm nay tăng so với quý trước; 18,6% số DN đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 36,1% số DN cho rằng ổn định.

Về xu hướng quý III so với quý II, có 49,5% DN dự báo khối lượng sản xuất tăng lên; 12,2% số DN dự báo giảm và 38,3% số DN dự báo ổn định.

Về đơn đặt hàng, có 39,3% số DN có số đơn đặt hàng quý II năm nay cao hơn quý trước; 18,2% số DN có số đơn đặt hàng giảm và 42,5% số DN có số đơn đặt hàng ổn định.

Xu hướng quý III so với quý II tiếp tục khả quan với 44,1% số DN dự kiến có đơn hàng cao hơn; 12,0% số DN dự kiến đơn hàng giảm và 43,9% số DN dự kiến có đơn hàng ổn định.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý II năm nay so với quý trước, có 30,0% số DN khẳng định số đơn hàng xuất khẩu cao hơn; 19,0% số DN có đơn hàng xuất khẩu giảm và 51,0% số DN có đơn hàng xuất khẩu ổn định.

Xu hướng quý III so với quý II, có 38,2% số DN dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu; 12,1% số DN dự kiến giảm và 49,7% số DN dự kiến ổn định.

Về chi phí sản xuất, có 23,1% số DN khẳng định chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm quý II năm nay tăng so với quý trước; 9,7% số DN cho biết chi phí giảm và 67,2% số DN cho rằng chi phí ổn định.

Xu hướng trong quý III/2016, có 17,0% số DN dự kiến chi phí sản xuất sẽ tăng so với quý II; 10,5% DN cho rằng chi phí giảm và 72,5% số DN dự kiến chi phí sản xuất ổn định.

Về giá bán sản phẩm, quý II năm nay so với quý trước, có 16,0% số DN cho biết có giá bán sản phẩm tăng; 10,9% số DN có giá bán thấp hơn và 73,1% số DN có giá bán sản phẩm ổn định.

Dự kiến giá bán sản phẩm quý III so với quý II, có 15,1% số DN dự báo giá bán sản phẩm sẽ cao hơn; 9,2% số DN dự báo giá bán sẽ thấp hơn và 75,7% số DN dự báo giá bán sản phẩm sẽ ổn định.

Về tình hình tồn kho sản phẩm, có 19,1% số DN có lượng tồn kho quý II năm nay tăng so với quý trước; 31,8% số DN có lượng tồn kho giảm và 49,1% số DN giữ ổn định.

Xu hướng quý III so với quý II, có 14,7% số DN dự báo lượng hàng tồn kho sẽ tăng; 29,7% số DN cho rằng lượng hàng tồn kho sẽ giảm và 55,6% số DN dự báo sẽ giữ ổn định.

Về tồn kho nguyên vật liệu, quý II/2016 so với quý trước, có 17,1% số DN cho biết lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng; 30,2% số DN cho là giảm và 52,7% số DN trả lời giữ nguyên.

Dự kiến quý III so với quý II, có 14,2% số DN dự báo lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng; 28,1% DN dự báo lượng tồn kho giảm và 57,7% số DN cho rằng sẽ không có biến động về tồn kho nguyên vật liệu.

Về sử dụng lao động, quý II năm nay so với quý trước, có 18,3% số DN khẳng định quy mô lao động tăng; 12,8% số DN khẳng định giảm và 68,9% số DN cho biết giữ ổn định.

Dự kiến quý III so với quý II, có 18,2% số DN dự báo quy mô lao động tăng; 8,0% số DN dự báo giảm và 73,8% số DN ổn định quy mô lao động.

Xu hướng chung trong 6 tháng cuối năm 2016, phần lớn DN dự báo tình hình sản xuất kinh doanh lạc quan hơn 6 tháng đầu năm, trong đó 55,4% số DN dự báo khối lượng sản xuất tăng; 9,3% số DN cho rằng khối lượng sản xuất giảm và 35,3% số DN vẫn ổn định.

Về số đơn đặt hàng, có 48,5% số DN dự kiến số đơn đặt hàng tăng; 9,5% số DN dự kiến giảm và 42,0% số DN cho rằng sẽ ổn định; số đơn đặt hàng xuất khẩu dự báo tương ứng là 42,1%; 9,4% và 48,5%.

Về quy mô lao động, có 26,5% số DN dự kiến sẽ tăng quy mô lao động; 7,0% số DN cho rằng sẽ giảm và 66,5% số DN không có biến động quy mô lao động.


(Thời báo Ngân hàng)

Trở về

Bài cùng chuyên mục