VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cao hơn do các tin tích cực từ mùa đại hội cổ đông, và triển vọng của nhiều ngành cũng dần sáng sủa.