Đó là nhận xét của ông Nguyễn Đình Cung (ảnh), Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư tại hội thảo với các địa phương về triển khai Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2014 diễn ra tại Hà Nội hôm qua (30.7).