Công ty xét nghiệm máu của Elizabeth Holmes được ví là có khả năng thay đổi ngành y tế, như cách Apple thay đổi ngành điện thoại di động.