Cuộc thi Tranh biện Tiếng Hoa 2018 là hoạt động thường niên được tổ chức bởi Câu lạc bộ Tiếng Trung trường Đại học Ngoại Thương dưới sự bảo trợ của Khoa Tiếng Trung Quốc trường Đại học Ngoại Thương cùng sự hỗ trợ từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội.