Phòng ăn là nơi có ý nghĩa gắn kết tất cả các thành viên trong gia đình. ặc biệt với người phương Đông, bữa cơm, phòng ăn, nhà bếp là những khu vực quan trọng và đầy ý nghĩa.