Việc Mỹ điều tàu tuần tra vào 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng thể hiện phản đối mạnh mẽ của Washington, nhưng khó giúp thay đổi căn bản tình hình ở đây.