Tốt nghiệp đại học, nhưng anh Kiều Văn Phẩm, (39 tuổi, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) lại về quê nuôi heo (lợn). Bằng phương pháp lát gạch men cho heo nằm, mỗi năm anh thu lãi hơn 200 triệu đồng.