Chủ tịch Akio Toyoda đã nói rằng công ty buộc công ty phải đánh giá lại các mô hình kinh doanh truyền thống, nhằm nắm bắt xu hướng mới.