Một số điểm du lịch lớn nhất trên thế giới như Nhật Bản, Thái Lan, Mexico hay New Zealand đang rất "nóng". Dưới đây là top 8 nước được cho là đang có ngành du lịch “bay cao”, theo CNN.