Thụy Sĩ, Singapore và Mỹ tiếp tục giữ vững 3 vị trí đầu bảng các nước có năng lực cạnh tranh tốt nhất thế giới, theo Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu (Global Competitiveness Report) của Diễn đàn kinh tế Thế Giới (WEF).