Gặp Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon tại trụ sở LHQ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự quan tâm và chia sẻ quan ngại của LHQ và cá nhân Tổng Thư ký về những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông.