Tham vọng tăng cổ phần tại Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) của Tập đoàn Carlsberg có thể không đạt được khi Habeco không muốn bán thêm cổ phần cho đối tác này?