Tài sản giá trị nhất của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico) là công ty Giống bò sữa Mộc Châu.