Ngày 10/8 tại Đà Nẵng, Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm ma túy phối hợp với cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hiệp quốc (UNODC) tổ chức hội nghị văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) toàn quốc.