Cục Quản lý giá (Bộ tài chính) vừa thông tin về tình hình giá cả thị trường tháng 4/2016, trong đó cho biết, tháng 4/2016 là tháng 4 có chỉ số giá tăng cao nhất trong bốn năm trở lại đây.