GS. TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội DN đầu tư nước ngoài cho biết, ông rất lạc quan vào triển vọng thu hút vốn FDI trong năm 2016. Bởi ngay từ tháng 1, thu hút FDI đã có kết quả tích cực khi tiếp tục tăng trưởng theo xu hướng chung của năm 2015.