Phỏng vấn luôn là giai đoạn được xem là căng thẳng nhất mà mỗi ứng viên đều phải trải qua trong quá trình tìm việc. Có thể nói dù ở trong bất kỳ lĩnh vực, ngành nghề nào thì buổi phỏng vấn luôn cần được chuẩn bị một cách chu toàn, nghiêm túc.