Trong khi tổng nguồn cung thị trường tăng nhẹ 3% thì nhu cầu tìm mua bất động sản trực tuyến tăng đến 19%.