Ông lớn ngành sữa tích cực tham gia các hội chợ quảng bá sản phẩm nhằm tìm hiểu thị trường Nga, tìm kiếm đối tác phân phối để thúc đẩy xúc tiến thương mại.