Nền kinh tế Nga dường như đã vượt qua giai đoạn suy thoái khi số liệu thống kê của Cơ quan Thống kê Nga cho thấy tỷ lệ mua sắm xe dòng siêu sang ở Nga đã tăng thêm 15% trong quý I năm 2017.