Trong khi chữ ký của Tổng thống Mỹ Obama cho thấy sự cởi mở, chữ ký của tỷ phú Donald Trump lại thể hiện ông muốn kiểm soát chặt chẽ người khác.