“ông bầu” Phước Sang cho biết - đã bỏ 1.000 tỷ đồng vào bất động sản rồi bán không được. Anh cũng tự nhận hết trách nhiệm vì "lòng tham trỗi dậy".