Mỹ muốn xây dựng một khu vực hòa bình ở Biển Đông, khác với Trung Quốc chỉ nói miệng chứ không làm, Tiến sĩ Patrick Cronin, một chuyên gia về an ninh của Mỹ nói với Thanh Niên.