Trung Quốc cho 5 tàu chiến đến gần bờ biển Alaska, Mỹ nhằm phô trương sức mạnh và thể hiện khả năng tác chiến xa bờ của hải quân nước này, theo đánh giá của các chuyên gia quân sự quốc tế.