Đồn đoán xung quanh việc luật mới sẽ quy định rằng người gửi tiền sẽ phải chịu mọi thiệt hại nếu ngân hàng có vấn đề liên quan đến nợ xấu khiến người Ấn Độ lo sợ.