Ấn Độ cảm thấy căng thẳng với quan hệ Trung Quốc - Myanmar. Do đó, Ấn Độ tích cực thúc đẩy chính sách "hành động hướng Đông" để đối phó với "Vành đai, Con đường" của Trung Quốc ở Myanmar.