Hải Phòng là điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư khi thị trường bất động sản (BĐS) đang có sự phát triển mạnh mẽ. Một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy cho thị trường tại thành phố Cảng trở nên sôi động là dòng sản phẩm mang tính chất thương mại.