Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Úc, trong tháng 8/2015, Việt Nam có 1/20 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.