Dù có mức tăng trưởng ấn tượng, song kim ngạch trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của nó.