Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hàn Quốc thấp nhất kể từ năm 2009 chính là một dấu hiệu cho thấy lực cầu của toàn thế giới đang gặp trục trặc.