Nhân tố đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế ấn tượng của vùng lãnh thổ này chính là sự đột phá sáng tạo trong nhiều lĩnh vực.