Với chính sách thuế, tín dụng, đất đai… dự kiến đều sẽ có điều chỉnh đáng kể, trong tương lai gần DN Việt sẽ bớt “còng lưng” gánh chi phí như hình ảnh lâu nay vẫn được nhắc đến.