Theo South China Morning Post, các công ty Trung Quốc đang bị ám ảnh bởi việc thuê nhân tài của Thung lũng Silicon, Mỹ.