Trước các vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc xử lý thuế hàng tái nhập của doanh nghiệp ưu tiên, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 5676/TCHQ-TXNK ngày 28/08/2017.