Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các KCN tăng nhanh, khiến lợi nhuận của các công ty kinh doanh hạ tầng tăng “nóng”