Tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Hàn Quốc - CJ dự kiến hoàn thành thương vụ thâu tóm Công ty TNHH Thực phẩm Minh Đạt vào cuối tháng 4/2017.