Người đứng đầu Chính phủ đã lắng nghe, đối thoại và giải quyết 'nóng' một số kiến nghị của các nhà khoa học trẻ tại buổi gặp gỡ sáng 11/9.