Do quá phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc, các công ty Hàn Quốc và Đài Loan đang bắt đầu phải trả giá khi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới suy yếu. Nhiều hãng hiện đang chuyển hướng sang Việt Nam và Ấn Độ.