NĐT nước ngoài được miễn phải hợp pháp hóa lãnh sự, tài liệu bằng tiếng Anh không phải dịch sang tiếng Việt, rút ngắn thời gian cấp mã số giao dịch...