Từ nội dung trả lời điều trần của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh trước các nhà làm luật, giới phân tích đã nới dự đoán thời gian tăng lãi suất sang đến đầu năm 2017.