Sự tăng trưởng kinh tế Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đi kèm với những thách thức về môi trường và bất bình đẳng.