Một góc nhìn mới về kỷ luật ngân sách và tình trạng thiếu nợ, hết tiền của các địa phương như Cà Mau, Bạc Liêu...