Phong cách thiết kế Nhật Bản luôn chiếm được cảm tình và có ưu thế trên toàn thế giới. Vì sao vậy?