Ước tính kết thúc năm 2015, người dùng Việt Nam bị tổn thất 8.700 tỉ đồng do virus máy tính gây ra. Con số này tiếp tục tăng so với 8.500 tỉ đồng của năm 2014, theo Bkav.