Nếu được thông qua, hơn 340.000 phương tiện kinh doanh vận tải phải bổ sung thiết bị giám sát hành trình có gắn camera.