Năm 2015 là năm “bội thu” của làng xe Việt Nam, khi hàng loạt công nghệ mới ưu việt được ứng dụng trên xe máy.