Thị trường xe hơi cũ VN có thể đạt 6 tỉ USD vào năm 2020;Quý 1, chi vượt thu hơn 4.000 tỉ đồng;Việt - Mỹ nối lại các cuộc thảo luận trong khuôn khổ TIFA